Tota la informació aquí

 

El programa d’innovació de l’ICS s’articula en dues línies principals:

Línia d’innovació en producte

La innovació en productes (béns tangibles) inclou la innovació farmacològica i no farmacològica (equips, dispositius, reactius, material sanitari, tecnologies de la informació –TIC–). La innovació en producte segueix generalment el model d’innovació impulsada per la ciència i la tecnologia (science push) i un procés lineal de generació de coneixement, protecció del coneixement, patents, acords amb empreses, generació d’empreses i introducció en el mercat.

La línia d’innovació en productes ve gestionada per les fundacions gestores dels instituts d’investigació sanitària de l’ICS a través de les seves unitats d’innovació.

Línia d’innovació en organització, serveis i processos

La innovació en organització, serveis i processos (productes no tangibles) segueix en general el model d’innovació estirada pel mercat (market pull), queen el cas del sector salut vol dir que a més de les iniciatives innovadores “de dalt a baix”, cal utilitzar una metodologia d’innovació oberta que permeti la participació i generació d’idees de baix a dalt, tant de professionals com d’usuaris.

Innòbics

La línia d’innovació en organització, serveis i processos ve gestionada pel Centre Corporatiu a través de la plataforma Innòbics.

La comunitat virtual Innòbics permet gestionar de manera integral els processos de creació, desenvolupament i d’aplicació de les idees innovadores aportades pels professionals de l’ICS. La plataforma ofereix informació en temps real i permet tenir una imatge global de l’estat de situació de tots els projectes i avaluar-ne de manera eficient la viabilitat en cada punt del procés.

Les propostes plantejades es classifiquen en tres eixos: la millora dels serveis de l’ICS; l’optimització i la variació dels processos assistencials i de gestió, i qüestions organitzatives en temes de recursos humans, serveis personals, prevenció, formació i participació.

Data d'actualització:  28.11.2016