El Pla d’acció 2016-2017 de l’ICS posa en valor els professionals de la institució i aposta per un model assistencial basat en la participació, la gestió clínica i el consens. A partir d’aquest Pla s’han desenvolupat 10 línies estratègiques per refermar l'ICS com a centre de referència del model sanitari i potenciar la recerca i la docència.

Les 10 línies estratègiques de l'organització són les següents:

L1. Liderar l'ICS i estar a disposició del territori.

L2. Desenvolupar un model d'atenció orientat a la ciutadania.

L3. Promoure el lideratge, la cultura i la participació en qualitat i seguretat.

L4. Promoure la participació en la gestió dels nostres professionals.

L5. Desenvolupar mesures de sostenibilitat econòmica basades en la participació professional.

L6. Promoure activament una política de responsabilitat corporativa, estratègia "marca ICS", reputació i orgull.

L7. Promoure, crear i consolidar xarxes i pactes amb altres proveïdors sanitaris que garanteixin la sostenibilitat i el progrés del sistema sanitari.

L8. Promoure el desenvolupament de les TIC i altres tecnologies de la comunicació.

L9. Promoure la recerca i la innovació en salut.

L10. Promoure la docència i la gestió del  coneixement.

Línies estratègiques

10  multimèdies

Línia 10: promoure la docència i la gestió del coneixement