Subcapçalera Competència
  • Imprimeix

Competència

L’ICS és el principal planter de professionals sanitaris de Catalunya. Els centres de la institució formen professionals sanitaris de pràcticament totes les especialitats mèdiques, d’Infermeria i d’altres àmbits de les ciències de la salut. També acullen estudiants de grau de Medicina, d’Infermeria i d’altres estudis sanitaris, que hi completen les seves pràctiques, en col·laboració amb les universitats. Als hospitals i centres d’atenció primària de l’ICS també fan pràctiques estudiants que cursen estudis de formació professional sanitària. La institució també és l’empresa del país que du a terme més formació continuada entre els seus professionals.

TOTAL ICS

DOCÈNCIA

Formació especialitzada

Els centres de l’ICS ofereixen 51 especialitats diferents

657 Places de
residents ofertes
0 Centres sanitaris docents hospitalaris
0 Unitats docents d’atenció familiar i comunitària

Formació de grau

0 Alumnes universitaris de grau que fan pràctiques en centres de l’ICS

Convenis signats amb:

0

UNIVERSITATS

0

ESCOLES UNIVERSITÀRIES

* Farmàcia, Odontologia, Teràpia Ocupacional, Treball Social, Biologia Sanitària, Nutrició i Dietètica, Ciències Biomèdiques, Psicologia i Logopèdia

Formació professional

1143

alumnes de formació professional de l’àmbit sanitari han fet pràctiques en diferents centres de l’ICS durant el curs 2016/2017

Formació continuada

La formació continuada és una eina de millora constant

7086 Activitats
formatives totals
3.908 Activitats a l’atenció
primària i comunitària
3.085 Activitats als
hospitals
93 Activitats al
Centre Corporatiu
6366
Presencials
720
Virtuals
© Institut Català de la Salut 2018

Un dels pilars de l'activitat de l’ICS

Docència

Juntament amb l’assistència i la recerca, la docència és un dels pilars de l’activitat de l’ICS. I és que una bona formació de professionals sanitaris és la garantia per seguir millorant l’atenció que la institució ofereix als ciutadans.

Durant l’any 2017, la Unitat de Suport a la Docència de l’ICS ha renovat el mapa de docència de la institució, que recull l’activitat realitzada en docència especialitzada, docència de grau, formació professional i formació continuada, a partir de la informació que faciliten les comissions de docència de totes les gerències territorials de l’ICS.

El mapa de docència defineix dues funcions de l’ICS en matèria docent. La primera és actuar com a proveïdor de formació, tant reglada (formació sanitària especialitzada als residents, per delegació de l’Administració) com no reglada (cursos i jornades per a professionals externs, estades formatives i formació continuada). La segona és fer de col·laborador d’entitats proveïdores de formació (universitats, escoles, centres educatius) a través de l’oferiment de la realització de pràctiques, tant de formació universitària com de formació professional.

 

Formació especialitzada

Pel que fa a la formació especialitzada, l’ICS té acreditades vuit unitats docents d’atenció familiar i comunitària, així com vuit centres sanitaris docents, que es corresponen amb cada hospital de l’ICS. Té un total de 51 especialitats de ciències de la salut acreditades i ofereix un total de 667 places, tant a hospitals com a centres d’atenció primària.

 

Formació professional

Durant el curs 2016-2017, 1.143 alumnes de formació professional han fet pràctiques als centres de l’ICS. Això representa un 23,4 % més que durant el curs anterior. Del total d’estudiants en pràctiques, 821 han cursat estudis de grau mitjà i 322, de grau superior.

 

Estudis de grau

Durant el darrer curs, els centres de l’ICS han acollit 10.659 alumnes de grau, un 24,5 % més que l’any anterior. La institució col·labora amb nou universitats i vuit escoles universitàries i té establerts convenis de pràctiques per a estudiants de pràcticament tots els graus de la branca sanitària i biomèdica.

 

Millora contínua

L’ICS és l’empresa capdavantera al país en formació continuada. Durant el 2017, la institució ha organitzat 7.086 les activitats formatives adreçades als professionals de la institució, cosa que representa un augment del 24,3 % respecte de l’any anterior. Prop del 90 % de les activitats han estat presencials i la resta, virtuals o semipresencials. Durant els darrers anys, aquestes darreres modalitats han anat en augment.