Subcapcalera Equitat
  • Imprimeix

Equitat

L’equitat, juntament amb l’accessibilitat, és un dels eixos del nostre sistema sanitari i també un dels valors que guien l’actuació dels professionals de l’ICS. La nostra institució està present a tot el territori per donar resposta a les necessitats de salut de la ciutadania sense distingir per nivell de renda, edat, sexe ni lloc de residència. Aquest apartat recull l’activitat assistencial realitzada durant l’any 2017 pels professionals de l’ICS.

TOTAL ICS

ACTIVITAT
ASSISTENCIAL

CONSULTES

Visites dels equips d’atenció primària

0 Visites totals
8,5 % Les visites no presencials augmenten respecte de l’any passat

Consultes externes (hospital)

0 Visites totals

Salut sexual i reproductiva (ASSIR)

0 TOTAL POBLACIÓ ATESA
91,9 % Percentatge de gestants que han parit ateses durant el puerperi
5.706 Interrupcions voluntàries de l’embaràs farmacològiques

ATENCIÓ CONTINUADA I URGENT

Atenció primària

0 Visites ateses en dispositius d’urgències d’atenció primària
4,7 % Les visites a les urgències d’atenció primària augmenten respecte de 2016

Hospitals

0 URGÈNCIES ATESES ALS HOSPITALS
13,4 % PERCENTATGE D'URGÈNCIES HOSPITALITZADES
Més de la meitat de les urgències podrien ser ateses en centres d’atenció primària

HOSPITALITZACIÓ

0 TOTAL D'ALTES
6,7 DIES ESTADA MITJANA
93 % ÍNDEX D'OCUPACIÓ
5.489 ALTES D'HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI
290.707 SESSIONS D'HOSPITAL DE DIA

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

0 INTERVENCIONS DE CIRURGIA MAJOR
6,8 % El nombre d’intervencions de cirurgia major augmenten respecte de 2016
111.037 INTERVENCIONS DE CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA

PROVES DIAGNÒSTIQUES

0 Proves de radiodiagnòstic realitzades
0 Peticions de laboratori
0 Proves de laboratori realitzades

Dades extretes a juny de 2018

© Institut Català de la Salut 2018

Notícies relacionades

Aposta per la robòtica

Cirurgia Robotica

El 2017 ha estat l’any de la cirurgia robòtica als hospitals de l’ICS. Durant aquests darrers mesos, els hospitals Germans Trias i Joan XXIII han incorporat als seus quiròfans robots fabricats per l’empresa nord-americana DaVinci (que és el fabricant exclusiu d’aquest tipus d’equipament), que se sumen als que ja disposaven l’Hospital Vall d’Hebron i l’Hospital de Bellvitge. Aquests dos grans centres van incorporar la cirurgia robòtica l’any 2009. A mitjan 2016, Vall d’Hebron va adquirir un segon robot, que és del model DaVinci Xi –el més nou de la marca–, amb la qual cosa es va convertir en el primer hospital públic de l’Estat que disposava de dos quiròfans robotitzats. El 2016, l’Hospital de Bellvitge va substituir l’aparell que ja tenia per un DaVinci Xi.

Respecte a la laparoscòpia convencional, la cirurgia assistida per robot permet que el professional que realitza la intervenció pugui veure el camp quirúrgic en tres dimensions, elimina el tremolor del cirurgià, permet moviments més precisos, suposa una millora en la destresa i facilita la realització de sutures complexes. A més, la cirurgia robòtica té una corba d’aprenentatge més ràpida que la laparoscòpia convencional i suposa una millora ergonòmica per al professional.

Les aplicacions de la cirurgia assistida per robot se centren, especialment, en la cirurgia urològica (prostàtica) i ginecològica, que són els camps en què hi ha més experiència. Tot i així, també es fa servir per realitzar cirurgia colorectal, endocrina, hepatobiliopancreàtica i bariàtrica, entre d’altres.

 

Germans Trias

L’Hospital Germans Trias ha estrenat el DaVinci el mes de febrer de 2017 amb una faringectomia parcial per neoplàsia i, dos mesos després, ha fet amb el robot una intervenció pionera a l’Estat: una laringectomia total transoral, que consisteix a extirpar tota la laringe a través de la boca sense realitzar cap incisió. El centre badaloní aplica la cirurgia robòtica per fer diverses intervencions mínimament invasives de les especialitats d’otorrinolaringologia, urologia, cirurgia general, ginecologia, cirurgia toràcica i cirurgia pediàtrica.

 

Joan XXIII

A l’Hospital Joan XXIII, la primera intervenció de cirurgia robòtica s’ha fet el mes de juny de 2017. Es tracta d’una prostatectomia radical, que consisteix a extirpar tota la pròstata i les vesícules seminals. Principalment, el centre tarragoní fa servir el DaVinci per fer operacions mínimament invasives d’urologia i de ginecologia.

La cirurgia assistida per robot és ja una realitat consolidada als centres de l’ICS, que tenen professionals que són referents internacionals en l’ús d’aquesta tecnologia. Això ha fet possible, per exemple, que l’Hospital de Bellvitge acollís l’any 2016 el 8è Congrés Europeu de la Societat Europea de Ginecologia Robòtica. A més, en l’àmbit de la recerca, als instituts d’investigació vinculats a l’ICS hi ha grups que es dediquen a aprofundir en l’estudi d’aquest tipus de cirurgia.

 

 

El 5 % més vulnerable de la població fa el 27 % dels ingressos a l’hospital

GMA

Els professionals de l’atenció primària de l’ICS donen servei a 5,5 milions de persones, cosa que representa el 74 % de la població de Catalunya. Per tal de poder adaptar els recursos a les necessitats assistencials de cada persona, els sistemes sanitaris necessiten agrupar la població en categories, segons els problemes de salut que pateixen. A l’ICS aquesta classificació es du a terme a partir d’una eina desenvolupada en el nostre entorn sanitari, anomenada grups de morbiditat ajustats (GMA). El sistema permet classificar la població en cinc grups de risc: molt baix, baix, moderat, alt i molt alt.

Els GMA són excloents (és a dir, que cada persona queda classificada en un únic GMA); tenen en compte la multimorbiditat (el fet de patir més d’una malaltia), especialment en afeccions cròniques, i assignen a cada individu un nivell de complexitat determinat.

Tot i que suposen una petita part de la població, les persones incloses en estrats superiors de risc representen un impacte molt elevat respecte del consum de recursos assistencials. Durant l’any 2017, el 5 % de la població que forma part dels estrats de risc alt i molt alt ha realitzat el 27 % dels ingressos hospitalaris, el 18 % de les visites d’atenció primària i el 34 % de la despesa en farmàcia. D’altra banda, a mesura que augmenta l’edat, el risc creix.

Una eina d’avaluació de la qualitat assistencial dels equips d’atenció primària

L’Estàndard de qualitat assistencial (EQA) és una eina d’avaluació de la qualitat de l’activitat que realitzen els equips d’atenció primària que consta de 112 indicadors clínics, dels quals 29 es refereixen a la qualitat diagnòstica. Aquesta eina també inclou indicadors que es refereixen a la prevenció quaternària, és a dir, les pràctiques clíniques que, segons l’evidència científica, aporten poc valor afegit o no n’aporten cap. Entre aquestes pràctiques s’inclouen, entre d’altres, tant aspectes relacionats amb objectius de desprescripció com proves diagnòstiques.

TaulaEQA
Qualitat assistencial

Un notable en qualitat de la prescripció farmacèutica

Grafica-evolucio-EQPF

L’any 2017 s’ha assolit el 80,3 % de l’Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF), una eina de mesura que l’ICS utilitza des de l’any 2000, dins del procés d’incentivació professional, que es confecciona a partir de nou indicadors que responen a l’evidència científica.

Menys redundàncies terapèutiques, contraindicacions i pacients polimedicats

Grafica-Self-Audit

Els professionals mèdics de l’ICS han reduït durant l’any 2017 un 26 % el nombre de redundàncies terapèutiques (duplicitats), un 44 % el nombre de contraindicacions relacionades amb alguns fàrmacs amb notificacions a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i un 30 % les accions de desprescripció farmacèutica realitzada als pacients. Això ha estat possible gràcies a l’eina Self-Audit, una eina integrada a l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), que permet als facultatius poder revisar de manera sistemàtica la prescripció farmacèutica que es fa als pacients.

Una eina de gestió per als hospitals

GRD_medicsGRD_quirurgics

Els grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) són un sistema de classificació dels pacients amb patologia aguda hospitalitzats. Cada grup és força homogeni clínicament i representa un consum de recursos similar. Cada GRD porta associat un pes relatiu, que expressa el cost previsible que té amb relació al cost mitjà de tots els pacients hospitalitzats. Els GRD són una eina de gestió, que permet ajustar el finançament dels procediments que es duen a terme als hospitals.

Serveis d’alta complexitat

Els vuit hospitals de l’ICS (Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Arnau de Vilanova, Joan XXIII, Josep Trueta, Verge de la Cinta i Viladecans) són hospitals generals bàsics i de referència per a la població de la seva àrea d’influència. A més, Vall d’Hebron, Bellvitge i Germans Trias estan acreditats com a centres de tercer nivell. Això significa que tenen la tecnologia i l’expertesa professional necessàries per poder realitzar els procediments assistencials més complexos: trasplantaments, cirurgia cardíaca, cirurgia per tractar la malaltia de Parkinson, radiologia intervencionista complexa i altres procediments mèdics i quirúrgics que requereixen una alta especialització.

La resta d’hospitals de l’ICS també du a terme algunes activitats considerades d’alta complexitat, com ara cateterismes cardíacs, radiologia intervencionista i cirurgia oncològica, entre d’altres.

trasplantaments trasplantaments
Serveis d'alta complexitat