Subcapcalera Portada
  • Imprimeix

Memòria de l'ICS 2017

La Memòria de l’Institut Català de la Salut de l’any 2017 reflecteix la feina realitzada pels seus 41.000 professionals arreu del territori, amb la voluntat de millorar la salut dels ciutadans.

Presentació

Elaborar una memòria d’activitats és un exercici de rendiment de comptes i de transparència. Suposa fer balanç de la feina realitzada pels professionals i avaluar-ne l’impacte. Quan es miren totes les dades globals de l’any 2017 se n’és conscient de la magnitud de la institució i del servei a la ciutadania: prop de quaranta milions de visites ateses a l’atenció primària, més de 200.000 altes d’hospitalització, més de 100.000 intervencions quirúrgiques, tres milions de visites d’urgències, 4.000 articles científics publicats, més de 600 nous especialistes formats, entre d’altres xifres.

Darrere dels números, hi ha persones. A l’ICS treballen 41.000 professionals –el 75 % dels quals són dones–, que es reparteixen gairebé a parts iguals entre l’atenció primària i els hospitals. Aquesta xifra converteix l’ICS en l’empresa de serveis més gran de Catalunya. La missió principal de les treballadores i els treballadors de la institució és millorar la salut de les persones, fonamentalment a través de la realització d’activitat assistencial, mitjançant accions de prevenció, diagnòstic i tractament, però també d’activitats de recerca i de docència.

En una memòria anual difícilment es pot reflectir tota l’activitat d’una organització tan complexa com la nostra, que ofereix servei a la ciutadania a tot el territori. Una memòria és com una foto fixa d’una realitat que mai no s’atura. Aquesta imatge mostra alguns dels aspectes rellevants que han succeït durant l’any, però obliga a deixar fora molts d’altres.

En aquest document s’inclouen algunes de les activitats més rellevants que s’han dut a terme a l’ICS durant l’any 2017. Com s’ha fet en les darreres dues edicions, els continguts s’estructuren a partir dels sis valors de l’ICS, que equivalen a diferents àrees temàtiques: equitat, per a l’activitat assistencial; participació, per a l’activitat referent als professionals; innovació, per als continguts referents a recerca i innovació; competència, per al coneixement (docència i formació); compromís, per al que fa referència a responsabilitat social i a qualitat, i transparència, per a l’activitat econòmica.

L’any 2017 ha estat especialment productiu a l’ICS. En el vessant assistencial, ha augmentat l’activitat de manera significativa en gairebé tots els àmbits. Destaca especialment l’increment de les visites no presencials i de les visites urgents a l’atenció primària. També destaca l’augment de l’activitat quirúrgica als hospitals, que ha permès reduir els temps d’espera.

El 2017 també s’ha produït un augment dels professionals que treballen a l’ICS, que ha assolit els nivells de l’any 2010 i ha augmentat un 6,7 % respecte de 2014, que és l’any en què va arribar al nivell més baix. A més d’augmentar el nombre de professionals, també ha millorat la qualitat de la contractació, en la aposta clara de la institució per cuidar de les persones que hi treballen. Així, durant el 2017 s’han fet 2.600 nous contractes d’interinitat, fonamentalment de professionals que enllaçaven contractes eventuals. L’any passat també s’ha fet una nova oferta pública que, sumada a la de l’any 2015, ha de permetre ocupar de manera fixa el 80 % de les places que ara es cobreixen de manera interina.

En l’àmbit econòmic, per segon any consecutiu, els comptes de l’ICS han mantingut el nivell de despesa màxima assolible fixat pel CatSalut. La institució ha estalviat fent compres agregades –aprofitant les economies d’escala– i millorant l’eficiència dels processos assistencials, especialment dels quirúrgics.

D’altra banda, entre els principals projectes estratègics que s’han posat en marxa a l’ICS durant l’any 2017 destaca el Pla de responsabilitat social corporativa, que suposa un nou model de gestió, que està en línia amb la voluntat de transparència i compromís ètic de la institució. També destaca l’elaboració de la Guia de comunicació, que és fruit de les aportacions dels professionals de l’organització.

Aquesta presentació va de la mà de l’agraïment a tots els professionals de l’ICS. Sense ells no hauria estat possible tota aquesta activitat plena de qualitat i de vocació de servei.

Tens suggeriments sobre la Memòria 2017? Comparteix-los amb nosaltres. Estarem encantats de conèixer-los.

L'ICS en un dia

L'ICS en un dia

Franja
L'ICS en un dia

Recursos

Recursos

Franja
Recursos

La comunicació, àmbit estratègic

Si la comunicació és un aspecte important en la gestió de qualsevol organització, encara ho és més en el sector sanitari. I és que en l’activitat assistencial cal saber actuar però també cal saber explicar-se. La gestió de les relacions entre els professionals sanitaris i els pacients forma part de la mateixa pràctica clínica. La comunicació també és essencial en la recerca –una activitat que es basa a compartir informació– i, òbviament, en la docència. En una organització pública, que està obligada a retre comptes davant la societat sobre com gestiona els diners de tothom, la gestió eficaç de la comunicació és un aspecte estratègic fonamental.

L’ICS ha integrat la comunicació dins de la seva estratègia. Això es materialitza en accions que fomenten la responsabilitat amb la societat, la transparència i la participació.

En aquest sentit, l’any 2017 s’ha elaborat la Guia de comunicació 2017-2018. Es tracta d’un document de reflexió i de treball per als professionals, que té l’objectiu de fer-los corresponsables de tot el procés del fet comunicatiu, que té com a base els valors de l'ICS i dels seus professionals.

Els eixos estratègics de la Guia són els següents: la corresponsabilitat comunicativa, el treball guiat per valors, l'optimització de les eines comunicatives i la gestió de dades, la diversitat com a eix de la gestió de les identitats territorials i el paper dels gabinets de comunicació com a prescriptors de la Guia. També inclou una introducció amb les bases que han servit per definir aquests objectius, una breu evolució històrica i les xifres més rellevants de la institució i el marc estratègic que l'envolta.

Per desenvolupar tots els eixos s'han pautat una seixantena d'accions per als anys 2017 i 2018 entre les quals hi ha, per exemple, la formació dels professionals en comunicació i la potenciació de les sinergies entre els territoris.

La Guia és fruit d’un procés participatiu i reflecteix el treball realitzat pels professionals dels gabinets de comunicació de totes les gerències territorials i les conclusions obtingudes en reunions en què han participat professionals de l'organització i experts externs de l'àmbit de la salut i de la comunicació.

Franja
Imatge la comunicació, àmbit estratègic

L’ICS incrementa els seus seguidors a les xarxes socials

Els perfils corporatius de l’organització acumulen un total de 24.827 seguidors a Twitter i 12.476 a Facebook a 31 de desembre 2017. Aquestes xifres representen un increment del 37,7 % a Facebook i del 32,2 % a Twitter respecte de l’any 2016.

Durant aquest període, l’equip que gestiona les xarxes socials s’ha encarregat de potenciar les publicacions amb material propi audiovisual i gràfic. També ha procurat iniciar el camí cap a la consolidació de la comunitat digital creada a l’entorn dels perfils corporatius i territorials de la institució.

Per això, es va organitzar la primera reunió de grup (focus group) amb la presència de professionals de l’ICS amb experiència en xarxes socials i professionals de comunicació externs d’institucions com la Generalitat de Catalunya, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Infermera Virtual o Ferrocarrils de la Generalitat.

Franja
Imatge l’ICS incrementa els seus seguidors a les xarxes socials