La Memòria de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’any 2017 vol ser un reflex de l’activitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent. En aquest document trobareu un recull de la feina realitzada pels professionals de la institució.

Presentació

La Gerència Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut inclou l'Hospital Universitari de Bellvitge, de tercer nivell, l’hospital de proximitat de Viladecans i 63 centres d’atenció primària. Té cura de les necessitats de salut d'1,2 milions d’habitants i compta amb 8.948 professionals que cada dia fan 33.888 visites a l’atenció primària, atenen 436 urgències a l’Hospital de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans i realitzen 130 intervencions de cirurgia major, entre d’altres xifres que posen en relleu la magnitud de la nostra institució.

És impossible encabir en una memòria l’activitat assistencial, de docència i de recerca que fan els professionals de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, però sí que hem procurat incloure aquells fets més rellevants i significatius.

El 2017 ha estat un any clau per consolidar l’estratègia territorial i l’avançament del programa d’inversions del sistema de salut. S’ha treballat per la millora de l’accessibilitat dels pacients tant a l’atenció primària com hospitalària, la millora del clima laboral i la confiabilitat institucional. En tots tres àmbits els resultats han estat satisfactoris, destacant les reduccions espectaculars de les llistes d’espera al territori i la implantació de projectes participatius i innovadors que reafirmen el lideratge dels professionals de la Gerència Metropolitana Sud.

Aquest també ha estat un any important per al desenvolupament de projectes assistencials i organitzatius amb una visió de xarxa integrada i comunitària. A destacar els projectes territorials d’atenció a la cronicitat i a la insuficiència cardíaca; així com la bona feina de les direccions clíniques del laboratori territorial i de diagnòstic per la imatge.

Igualment rellevant ha estat l’aposta per la innovació, orientada sempre a buscar solucions de valor, tant per als pacients com per als professionals. Hem apostat també per una nova manera de treballar –per processos– que ens ha de permetre optimitzar la nostra feina, posant el focus efectivament en les necessitats dels pacients i les seves famílies.

Com es va fer amb la memòria 2016, els continguts d’aquesta memòria s’estructuren a partir dels sis valors de l’ICS: equitat, per a l’activitat assistencial; participació, per a l’activitat referent als professionals; innovació, per als continguts referents a recerca i innovació; competència, per al coneixement (docència i formació); compromís, per al que fa referència a responsabilitat social i a qualitat, i transparència, per a l’activitat econòmica.

Tota l’activitat que aquí es reflecteix ha estat possible per l’esforç i la feina dels nostres professionals. Moltes gràcies a tots!

Montserrat Figuerola

Gerent de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

La Gerència Metropolitana Sud de l'ICS en un dia

La Gerència Metropolitana Sud de l'ICS en un dia

franja
Imatge ICS en un dia

Recursos

Recursos

franja
Imatge Recursos