La Memòria de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a les Terres de l’Ebre de l’any 2017 és un recull de la feina realitzada pels seus 1.445 professionals que treballen constantment per la millora de la salut dels ciutadans i la coordinació entre els diferents nivells assistencials.

L’ICS, principal proveïdor de serveis de salut al territori, gestiona tots els centres d’atenció primària del SAP Terres de l’Ebre, el Centre d’Atenció Especialitzada del CAP Baix Ebre i l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que és el de referència de la Regió Sanitària.

Presentació

Us presentem la Memòria 2017 de la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre. Estructurada en sis apartats que corresponen als valors de la institució: equitat, participació, innovació, competència, compromís i transparència, mostra les dades de l’activitat sanitària, però també vol reflectir l’esforç i la implicació dels professionals en l’atenció als usuaris a través de totes aquestes àrees.

L’ICS Terres de l’Ebre gestiona l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i els onze equips d’Atenció Primària, i manté aliances estratègiques amb la resta de proveïdors, cosa que posiciona l’empresa pública com a principal proveïdor de salut a les quatre comarques, en el marc del Pla de salut del Departament de Salut i el Pla d’acció de l’ICS.

De tot el conjunt d’accions, ens agradaria destacar la voluntat dels diversos col·lectius professionals per a millorar la globalitat de l’atenció mitjançant projectes que, paral·lelament a l’acte assistencial, hi repercuteixen positivament. Això comporta optimitzar els processos assistencials interns i multidisciplinaris, però també fer-ne partícip la ciutadania implicant-los en la seva pròpia cura i obrint-los els centres perquè els sentin més propers i transparents.  

Per això hem desenvolupat noves eines tecnològiques que ens ajuden a millorar la informació als pacients i els seus acompanyants, com la instal·lació de les pantalles informatives a les sales d’espera quirúrgiques i d’endoscòpies, i també a facilitar telemàticament l’accés i les gestions als centres, cosa que reforça la xarxa de comunicació territorial.     

Enguany hem assumit la responsabilitat d’organitzar la X Jornada d’Administratius de l’ICS, JAS Tortosa 2017, amb gran èxit d’assistència i presentació de projectes i experiències de tot Catalunya. També hem donat suport a l’organització de la XXIX Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes i al XVI Congrés Català de Sinologia i Patologia Mamària i hem impulsat la celebració d’altres jornades i seminaris de diverses disciplines.

L’Hospital Verge de la Cinta ha rebut, per sisè any consecutiu, el reconeixement de l’excel·lència amb el Premi TOP 20 en la categoria de Gestió Global d'hospitals comarcals i generals de model de gestió directa. L’EAP Terra Alta ha obtingut el millor resultat de l’Estàndard de Qualitat Assistencial d’adults de l’ICS, la Fundació Avedis Donavedian ha premiat el projecte Salut+Social. Hi hem de sumar els guardons rebuts pels professionals en altres reunions científiques i la participació en projectes d’innovació i recerca que es detallen al llarg del text.

D’altra banda, el nostre compromís amb la comunitat es reflecteix en el suport a l’alletament matern mitjançant la jornada anual i els grups de professionals i famílies, o en la participació en el Gran Recapte d’Aliments i l’adhesió a múltiples campanyes.

Pel que fa als equipaments, aquest any s’ha inaugurat el CAP Roquetes i s’ha posat la primera pedra del nou CAP Amposta.

En resum, com a institució de titularitat pública i vocació de servei, continuem treballant per ser els referents en l’assistència sanitària, humana i de qualitat per a la ciutadania de les Terres de l’Ebre.

Carlos Tobar Pascual

Gerent territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre

L'ICS Terres de l'Ebre en un dia

L'ICS Terres de l'Ebre en un dia

Recursos

Recursos