Subcapcalera Participació
 • Imprimeix

Participació

La participació és un dels eixos estratègics de l’ICS. La cerca de sinergies i l’aposta per la intel·ligència col·lectiva són aspectes que formen part de l’ADN de l’organització. De manera especial, l’ICS no es pot concebre sense els professionals que en formen part. Els qui millor saben com funcionen les coses són les persones que les fan i, per això, l’ICS basa la seva gestió en la participació dels professionals, per aconseguir, entre tots, una organització més humana, més eficient i més innovadora que, en últim terme, pugui oferir un millor servei a la ciutadania.

Més estabilitat per als professionals

Un dels reptes de l’ICS és la millora de la qualitat de la contractació. En aquest sentit, la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional ha continuat durant l’any 2017 el pla d’estabilització de la plantilla. Les mesures implementades s’han focalitzat en la cobertura de llocs vacants, sobretot per jubilacions, i en la consolidació dels contractes eventuals de llarga durada. Aquest pla respon a la voluntat de millorar la situació contractual dels professionals de l’ICS.

Durant l’any 2017, s’han creat 1.353 llocs estructurals en substitució de nomenaments temporals consecutius. D’aquests nomenaments, 366 són de professionals d’infermeria, 277 de professionals de medicina, 438 de gestió i serveis i 272 d’altres categories professionals sanitàries.

D’altra banda, l'any 2017 s'han fet dues convocatòries d'ocupació pública. La primera s’ha aprovat el mes de maig, en què s’han tret a oferta pública 2.400 places, i la segona al desembre, en què s’han convocat 7.692 llocs de personal estatutari més. Aquestes 10.092 llocs es reparteixen de la manera següent:

 • Facultatiu/iva especialista a l’atenció primària: 1.542 places
 • Facultatiu/iva especialista als hospitals: 1.043 places
 • Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria: 3.301 places
 • Diplomat/ada sanitari/ària en obstetrícia ginecològica: 185 places
 • Diplomat/ada en fisioteràpia: 119 places
 • Tècnic/a especialista de grau superior sanitari: 361 places
 • Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari/ària en cures auxiliars d'infermeria: 1.588
 • Tècnic/a de prevenció de riscos laborals N1: 22
 • Tècnic/a de prevenció de riscos laborals N2: 12
 • Tècnic/a titulat/ada superior no sanitari: 10
 • Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social: 50
 • Auxiliar administratiu/iva: 1.304 places
 • Auxiliar d'hoteleria: 81 places
 • Zelador/a: 474
Professionals

Hàbits saludables a través de les xarxes

Durant el 2017, l’ICS ha impulsat tres campanyes dirigides a promoure la participació dels professionals a través de les xarxes socials i, a la vegada, promoure hàbits saludables.

La primera campanya ha estat Tornen les 10.000 passes, en què han participat gairebé 300 professionals de la institució. Entre tots ells s’han sumat 3.852.184 passes, que equivalen a 3.070 quilòmetres, la distància entre Barcelona i Moscou.

També s’ha promogut la lectura i l’escriptura com a bons hàbits per a la salut amb la proposta Per Sant Jordi, practica valors, amb l’objectiu de promoure l’escriptura i, a la vegada, donar a conèixer la pràctica dels valors de l’ICS.

Una altra acció que s’ha fet exclusivament a través de les xarxes socials ha estat la iniciativa #JoreutilitzoICS, en què s’animava els professionals a reduir l’ús d’envasos portant recipients reutilitzables per a les begudes.

Campanyes saludables