• Imprimeix

Informació d'interès

L’aplicació dels estàndards d’homologació per a tots els models de glucòmetres no té caràcter retroactiu. No és d’aplicació als glucòmetres adquirits amb anterioritat a la publicació de la documentació d’aquest domini (18.07.2017).

El certificat del compliment dels requeriments d’interoperabilitat per a sistemes, dispositius i serveis "Homologació per glucòmetres”, versió 1.2, pot ser expedit per la Fundació TICSalut o per qualsevol organisme d’avaluació acreditat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell.

Data d'actualització:  20.03.2018