• Imprimeix

Perfil del contractant

El licitador cal que s'adreci a la Plataforma electrònica de contractació pública del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat per tal d'informar-se i formalitzar el procés.

Perfil del contractant

Tota la informació de la contractació de l'Institut Català de la Salut es troba a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Economia i Finances.

Prevenció de riscos

 En compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació empresarial, l’ICS sol·licita a les empreses adjudicatàries de serveis un intercanvi documental.

Documents que amb caràcter obligatori l'empresa adjudicatària ha de lliurar a l'ICS per garantir el deure de coordinació preventiva:

                                 

L’ICS, per la seva banda, informa les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ICS:

Contacte

Gerència de Compres gerenciadecompres.ics@gencat.cat

Gestor d'incidències en compres (GIC) gestorgic.ics@gencat.cat

Logaritme planificacio@logaritme.net

Data d'actualització:  12.08.2016