• Imprimeix

Atenció a la ciutadania. Drets i deures

Entre els valors ètics que guien les actuacions de l’Institut Català de la Salut destaca el posicionament del ciutadà com a eix central del sistema sanitari. Els articles 43 de la Constitució i el 23 de l’Estatut reconeixen el dret a la protecció de la salut i encomanen els poders públics a crear mesures preventives i els serveis i prestacions necessàries. La ciutadania demana un servei de qualitat i una resposta eficient a les seves necessitats. És per això que l’ICS treballa en la millora contínua, liderant una cultura organitzativa orientada al servei de les persones.

En aquest sentit, l’any 2015 es va actualitzar la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Aquesta revisió posa l’accent en el paper cada vegada més actiu de les persones en relació amb la salut, i els canvis propiciats per l’evolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que han modificat la relació entre la ciutadania i les administracions.

L’any 2015 el Govern de la Generalitat va actualitzar la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. La nova carta, que substitueix la del 2001, recull prop de cent drets i deures estructurats en deu grans àmbits.

 

. Equitat i no-discriminació de les persones

. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

. Accés al sistema sanitari

. Intimitat i confidencialitat

. Autonomia i presa de decisions

. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

. Qualitat i seguretat del sistema

. Constitució genètica de la persona

. Investigació i experimentació 

. Participació

 

Aquests drets i deures s’apliquen a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica. Els principis de llibertat i autonomia, la igualtat i dignitat de les persones, així com el compromís cívic i l’accés a la informació dels ciutadans, són els eixos vertebradors d’aquest document.

Les principals novetats introduïdes en la nova Carta són el dret a rebre educació en matèria de salut, el d’obtenir informació sobre els temps d’espera o a planificar les decisions anticipades. També cal destacar el dret a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat de les dades personals i de salut dels ciutadans.

Data d'actualització:  27.04.2017