• Imprimeix

Gestió ambiental

El nou Pla de responsabilitat social corporativa de l’Institut Català de la Salut estableix sis criteris de gestió sostenible: gestió de residus, estalvi energètic, optimització del consum d’aigua, sistema de gestió mediambiental, promoció de la mobilitat sostenible, i política ambiental. En aquesta línia estratègica, la política ambiental de l’ICS concreta aquest eix definint els principis d’integració de la prevenció ambiental en l'activitat, de reducció de la producció de residus i millora de la separació de les deixalles, d’aplicació de mesures d'eficiència energètica, de foment de la participació de les parts interessades, i d’implantació de sistemes de gestió ambiental, entre d’altres.

D’altra banda, l’empresa continua implantant un sistema de gestió mediambiental en els seus edificis. Actualment, compta amb nombrosos centres d’atenció primària acreditats amb les certificacions EMAS o ISO 14001.

 

Certificació EMAS / 14001

L’Institut Català de la Salut compta amb més de 70 centres amb la certificació de qualitat ambiental europea EMAS, que avalua l’impacte sobre el medi ambient de les seves activitats i estableix, a més a més, sistemes de millora contínua. L’obtenció del segell de qualitat de l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) és un indicador d’assoliment dels màxims nivells de qualitat mediambiental d’aquests centres i serveis.

El reglament d’aquesta certificació reconeix la responsabilitat de les organitzacions per gestionar l’impacte ambiental de la seva activitat i exigeix quatre mesures principals: l’enfocament actiu dels problemes mediambientals, la prevenció, reducció i (si és possible) l’eliminació de la contaminació, la bona gestió dels recursos i la utilització de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

La consecució d’aquesta certificació, que té caràcter voluntari, també comporta l’obtenció de l’acreditació ISO 14001. La darrera versió de la ISO 14001, de 2015, integra la gestió ambiental dins l’estratègia de l’empresa, i introdueix canvis respecte la versió anterior, com els principis de simplicitat, claredat, transparència i traçabilitat, que han de servir per evitar burocràcia, minimitzar els costos i proporcionar valor afegit.

aenor    emas