• Imprimeix

Gestió sostenible

L’Institut Català de Salut, d’acord amb el seu posicionament actual com a empresa pública de referència del sector salut, treballa amb un model de gestió que integra les expectatives dels seus grups d’interès i de la societat en el seu conjunt amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social en les seves actuacions.

Els eixos que constitueixen aquest model són:

  • Promoure una atenció sanitària integrada i participativa, amb la definició del paper dels agents implicats (pacients, professionals i proveïdors) i la seva responsabilitat en el funcionament de l'organització.
  • Afavorir la millora continua dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania des de tots els nivells de l’organització, la gestió per processos i l’orientació a resultats.
  • Vetllar per la competència, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament professional del nostre equip humà.
  • Ser responsables amb el medi ambient amb actuacions que minimitzen l’impacte de la nostra activitat.

Per això es manifesta el compromís d’establir un marc de referència a partir del qual qualsevol entitat de l’ICS pugui dur a terme una manera de fer socialment responsable, amb compromisos verificables i avaluables, per promoure una organització saludable, sostenible i solidària amb la ciutadania, capaç de crear una cultura d'autoconeixement i de responsabilitat col·lectiva per a la salut i centrada en les persones.

Data d'actualització:  26.09.2016