• Imprimeix

Política d'atenció a la ciutadania

L’Institut Català de la Salut és una empresa pública adscrita al CatSalut amb la missió de donar una atenció d'excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l'àmbit de la salut a Catalunya. És l'empresa pública més gran de la sanitat catalana i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d'usuaris de tot el territori, amb la visió de ser l’organització de referència i líder en el sistema de salut català, tant en l'assistència com en la docència i la recerca.

Els drets i deures de la ciutadania usuària del sistema sanitari tenen el seu fonament en l’article 43 de la Constitució, que reconeix el dret a la protecció de la salut i encomana als poders públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i els serveis necessaris. La ciutadania ens demana un servei de qualitat que respongui realment i puntualment a les seves necessitats i que li sigui satisfactori. Hem de treballar per a la millora contínua liderant una cultura amb l’organització al servei de les persones.

Entre els valors ètics que han de guiar les actuacions de l’ICS destaquen el posicionament del ciutadà com a eix central del sistema sanitari, i a més el compromís amb la sostenibilitat econòmica i social, la simplificació organitzativa, el diàleg, la participació, la transparència i l'atenció integral a les persones.

Data d'actualització:  22.09.2016