• Imprimeix

Qualitat i seguretat dels pacients

L’Institut Català de la Salut promou la cultura de la qualitat, avaluació i millora contínua per assegurar una atenció sanitària òptima dels seus serveis diagnòstics i terapèutics. Per assolir el millor resultat amb el mínim risc i la màxima satisfacció del pacient, s’ha desenvolupat el Pla de qualitat assistencial i seguretat clínica. Aquest pla, dissenyat amb el consens de professionals experts, ofereix les eines necessàries per integrar la qualitat i la seguretat clínica en la pràctica diària, unes eines i procediments que les respectives comissions d’atenció primària i atenció hospitalària estudien i avaluen de forma regular.

L’ICS orienta els seus esforços cap a un model d’excel·lència en l’atenció de ciutadans i professionals, la seguretat assistencial, la continuïtat de cures i la racionalització de recursos. El seu sistema de gestió de la qualitat integra els requisits establerts per l’acreditació de centres hospitalaris i equips d’atenció primària, i també la implantació dels estàndards internacionals definits per la ISO.

Destaquem

Política de qualitat corporativa

Aprovada pel Consell d’Administració el 16 de febrer de 2017

Campanya "Cuidem la teva seguretat"

El Departament de Salut ha impulsat el sistema d’acreditacions d’hospitals i equips d’atenció primària. Aquest sistema, elaborat per professionals sanitaris i experts en metodologia d’avaluació de la qualitat, s’ha consensuat amb les principals societats científiques, col·legis professionals i patronals. Catalunya va iniciar el 1981 l’acreditació dels centres hospitalaris d’aguts, i actualment tots els hospitals públics i concertats, així com els centres d’atenció primària, estan obligats a utilitzar aquest model per acreditar el seu nivell de qualitat.

L’objectiu principal de l’acreditació és impulsar la millora contínua de la qualitat en l’atenció de salut. En total, s’avaluen 347 aspectes inspirats en estàndards europeus de bona pràctica assistencial, com el lideratge, la planificació, la gestió de l’equip, la satisfacció dels pacients o les aliances i la gestió dels recursos. Un cop assolida l’acreditació, els equips han d’implantar plans de millora en aquelles categories que han obtingut un resultat més feble, i posteriorment realitzar un seguiment i evolució. Actualment, l’acreditació és una condició imprescindible per formar part de la xarxa.

ISO 15189:2013

La norma ISO 15189:2013 és una normativa d’acreditació específica per a laboratoris clínics. Contempla totes les etapes de l’activitat dels laboratoris i s’enfoca específicament en l’ús final dels informes que s’elaboren: la presa de decisions clíniques i la cura del pacient. La versió 2013 millora l’estructura per facilitar la comprensió de la norma i incorpora nous requisits de gestió del risc enfocats a la seguretat del pacient.

L’Organització Internacional per a la normalització ISO agrupa 146 organismes. Les normes ISO estableixen uns requisits mínims perquè un sistema de gestió de la qualitat assoleixi la satisfacció del client i garanteixi l’estandardització dels processos i la seva traçabilitat per a aquells àmbits en els quals la garantia de la qualitat és primordial per al procés.

ISO 9001:2015

La norma ISO 9001:2015 és l’estàndard internacional de caràcter certificable que regula els sistemes de gestió de la qualitat. Aquesta norma substitueix l’anterior, la ISO 9001:2008, i reflecteix el nou esquema lligat a models d’excel·lència: enfocament basat en processos i en millora contínua, i control dels canvis.

 

ISO 14001:2015 / EMAS

La norma ISO 14001:2015 i EMAS són les certificacions ambientals amb les que compta l’ICS. Per a més informació, consulteu l'apartat de Gestió ambiental.

Data d'actualització:  19.04.2018