• Imprimeix

Qualitat i seguretat dels pacients

 L’ICS és una institució que promou una cultura de qualitat, avaluació i millora contínua, i treballa per assegurar el conjunt de serveis diagnòstics i terapèutics més adequats per aconseguir una atenció sanitària òptima i assolir el millor resultat amb el mínim de risc i la màxima satisfacció del malalt en el procés. En aquest context es desenvolupa el pla de qualitat assistencial i seguretat clínica, que es va dissenyar a partir del consens de professionals experts amb la voluntat d’oferir eines per integrar la qualitat i la seguretat clínica en la pràctica diària de totes les persones que treballen a l’organització. El seguiment i avaluació el duen a terme les comissions de qualitat i seguretat d’hospitals i d’atenció primària.

D'altra banda, es potencia un sistema de gestió de la qualitat que integra els requisits establerts per l’acreditació de centres d’atenció hospitalària i els equips d'atenció primària a Catalunya i la implantació dels estàndards internacionals definits per ISO. En definitiva, orientem els nostres esforços cap a un model d’excel·lència que promogui la millora de l'atenció, la seguretat assistencial, la continuïtat de cures i la racionalització dels recursos, sense oblidar la satisfacció de les necessitats i expectatives de la ciutadania i dels nostres professionals.

 

Destaquem

Política de qualitat corporativa

Aprovada pel Consell d’Administració el 16 de febrer de 2017

Data d'actualització:  03.03.2017