En aquest espai trobareu la informació relativa a la contractació pública, amb diferents enllaços al Portal de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, així com els convenis de col·laboració i els encàrrecs de gestió subscrits per l’ICS.

L’epígraf “Licitacions en tràmit, contractes programats i subscrits” us permetrà accedir tant a les licitacions com a les adjudicacions i formalitzacions relatives exclusivament a l’ICS, ja que aquest enllaç dóna accés aquesta informació mitjançant una consulta automàtica realitzada en la base de dades de licitacions del Portal de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar-vos l’accés a aquesta informació.

Sota l’epígraf “Registres públics” podeu trobar un enllaç al web del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), que va ser creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes Públics, i que dirigeix i gestiona la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Des de l’epígraf “Òrgans consultius de contractació” podeu accedir al web del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb tota la informació sobre Junta Consultiva de Contractació Administrativa, òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que resol les consultes de caràcter general en relació amb la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

A l’epígraf “Preguntes més freqüents” trobareu un enllaç al Portal del Departament d’Economia i Coneixement on trobareu un document en relació amb els dubtes més habituals en matèria de contractació pública, així com les seves respostes.

L’epígraf “Contractes: formulació de queixes i reclamacions” us permetrà formular els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments en aquesta matèria mitjançant el formulari del web del Departament de la Presidència, creat amb aquesta finalitat.

L’epígraf “Convenis i encàrrecs de gestió” us permet accedir als convenis de col·laboració i els encàrrecs de gestió subscrits per l’ICS.

Dates d'actualització: les que figuren en els diferents documents

Terminis d'actualització:

Convenis i encàrrecs de gestió

Mensual

Resta de conceptes

Contínua

Fonts de la informació: Departaments d'Economia i Coneixement i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Formats de la documentació: XML

Data d'actualització:  12.08.2016