En aquest espai podeu trobar la informació relativa als plans i programes de polítiques públiques, així com a les auditories d'avaluacions de qualitat.

Des de l'epígraf “Plans i programes de polítiques públiques” teniu accés als plans i els programes anuals i pluriennals, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques de l'ICS.

A l'epígraf “Auditories d'avaluacions de qualitat”, podeu conèixer quin és el sistema de gestió de qualitat i acreditacions dels àmbits d'atenció primària de l'ICS del 2015, així com el sistema de gestió ambiental de l'atenció primària de l'ICS, amb els centres certificats EMAS.

Dates d'actualització: les que figuren en els diferents documents

Terminis d'actualització:

Tots els conceptes

Contínua

Fonts de la informació: Institut Català de la Salut , Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Formats de la documentació: PDF, XML

Avaluació permanent dels serveis públics

Data d'actualització:  13.03.2017