• Imprimeix

Codi de conducta i activitat dels alts càrrecs

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per l’Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, preveu que cal fer públics les agendes oficials dels alts càrrecs amb els grups d’interès, la relació d’obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments. 

Data d'actualització:  31.08.2018