• Imprimeix

Convocatòries de treball temporal

Quan es facin convocatòries específiques, les trobareu en aquest apartat d'acord amb allò que estableix el Pacte de selecció:

"11. Procediment de selecció

[...]

En qualsevol cas, si el lloc de treball a cobrir requereix d'un procés de selecció específic, es farà una convocatòria en la qual es farà constar:

- les funcions a desenvolupar,
- les competències necessàries,
- els requisits,
- els elements a valorar,
- el tipus de proves (incloses entrevistes) que en cada àmbit/hospital determinin per tal d'avaluar la competència dels professionals inscrits (sempre dins dels paràmetres de l'article 61 de l'EBEP). Aquest apartat podrà tenir un valor màxim addicional del 30% de la puntuació prevista a l'apartat 8è." 

Data d'actualització:  25.04.2018