• Imprimeix

Àrees de recerca

L’ICS, per la seva responsabilitat d'atenció universal al ciutadà, no està especialitzat en un tipus d'assistència sanitària i, per tant, tampoc ho està la seva activitat investigador,a que inclou pràcticament tots els problemes de salut susceptibles d'abordatge. No obstant això, cada institut s'alinea amb el Pla de Salut de Catalunya en general i, més específicament, amb els reptes i objectius del Pla de recerca i innovació en salut. 

 • Millorar la qualitat de recerca
 • Intensificar la translacionalitat de la recerca
 • Reforçar la internacionalització
 • Potenciar la formació i l’ocupabilitat dels investigadors
 • Promoure la participació dels pacients
 • Millorar la transferència al sector empresarial
 • Promoure la divulgació de qualitat
 • Impuls de les tecnologies capdavanteres conegudes com a “òmiques” (genòmica, proteòmica, metabolòmica, etc.) pel seu substrat indispensable de la medicina personalitzada i de precisió
 • Robòtica, bioenginyeria, fotònica
 • Potenciació de l'aplicació de les tecnologies de la informació en la salut
 • Noves molècules, noves teràpies
 • Superbacteris i resistència bacteriana en general
 • Medicina regenerativa
 • Diabetis i obesitat
 • Malalties cardiovasculars
 • Malalties psiquiàtriques
 • Pacient fràgil
 • Envelliment i comorbiditat
 • Malalties minoritàries, infantils i de la dona
 • Pacient en context multicultural vulnerable