• Imprimeix

La recerca a l'ICS en xifres

L’ICS plenament conscient de la transcendència de la recerca per a la millora de l'assistència sanitària, ha fet de la recerca una activitat intrínseca de la seva organització. Aquesta decisió, presa fa més de 20 anys, ha convertit l’ICS en la primera organització de recerca biomèdica de Catalunya, de l'Estat espanyol i de les primeres d'Europa. El 2017, gairebé 6.000 professionals de l’ICS han participat en 1.470 projectes de recerca amb un fort grau d'internacionalització. Les notícies que amb freqüència apareixen en la premsa sobre avenços en recerca mèdica en centres de l’ICS són testimoni de la intensitat d'aquesta activitat. Les publicacions científiques, 4.544 el 2017, són un reflex encara més fidel d'aquesta realitat.

 

 

Articles publicats en revistes indexades amb factor d’impacte

Factor d’impacte total

FI mitjà

Projectes i ajuts a la recerca vigents

Assaigs clínics en curs

Patents transferides

Empreses derivades (spin-offs)

VHIR/VHIO

1.379

7.728

13,9

485

1.462

89

6

IDIBELL

1.189

5.184

4,4

552

1.033

10

1

IGTP

737

3.695

5

118

430

12

5

IRBLleida

305

1.474

4,8

63

107

1

1

IISPV

280

1.250

4,3

73

181

3

1

IDIBGI

291

1.288

4,4

56

400

3

2

IDIAP

363

1.056

2,9

123

26

0

0

Total

4.544

21.675

4,8 

1.470 

3.639

118

16

Data d'actualització:  30.05.2018