• Imprimeix

La recerca a l'ICS en xifres

L’ICS plenament conscient de la transcendència de la recerca per a la millora de l'assistència sanitària, ha fet de la recerca una activitat intrínseca de la seva organització. Aquesta decisió, presa fa més de 20 anys, ha convertit l’ICS en la primera organització de recerca biomèdica de Catalunya, de l'Estat espanyol i de les primeres d'Europa. El 2015, gairebé 4.000 professionals de l’ICS han participat en 1.264 projectes de recerca amb un pressupost anual de 55 milions d’euros i amb un fort grau d'internacionalització. Les notícies que amb freqüència apareixen en la premsa sobre avenços en recerca mèdica en centres de l’ICS són testimoni de la intensitat d'aquesta activitat. Les publicacions científiques, 3.692 el 2015, són un reflex encara més fidel d'aquesta realitat.

 

 

Articles publicats en revistes indexades amb factor d’impacte

Factor d’impacte total

FI mitjà

Projectes i ajuts a la recerca vigents

Assaigs clínics en curs

Patents en explotació

Empreses derivades (spin-offs)

VHIR/VHIO

994

6.232

6,27

482

884

12

5

IDIBELL

971

4.090

4,21

364

210

3

2

IGTP

566

2.825

4,99

115

287

4

3

IRBLleida

322

1.122

3,48

46

177

0

1

IISPV

270

1.073

3,97

74

142

3

1

IDIBGI

247

1.124

4,55

41

298

1

1

IDIAP

322

745

2,31

142

37

0

0

Total

3.692

17.211

4,66

1.264

2.035

23

13

 

Data d'actualització:  20.10.2016